Magnetventiler och tillbehör till tvättmaskin

Vattenventiler och tillbehör till tvättmaskiner är viktiga för att säkerställa korrekt vattenförsörjning och förhindra läckage. Hitta rätt vattenventiler och tillbehör till din tvättmaskin här och undvik potentiella skador på ditt hem. Välj kvalitetsdelar och få en pålitlig tvättmaskin.

Sortera efter

Utgång

Egenskap

Egenskap 2

Anslutning-inlopp

Volt

Fabrikat

12 av 50 produkter
Läs in fler produkter

Vattenventilerna är oftast 220V~ spolar, men i vissa fall kan de vara 12 eller 24 V~. Vissa ventiler har inbyggda flödesbegränsare, antingen som en förbegränsare som sitter monterad framför sikten där slangen är ansluten, eller en efterbegränsare som är monterad i utloppsanslutningen där slangen till tvättmedelsautomaten är ansluten. Begränsarna har olika färger beroende på vilket flöde (liter per minut) de är avsedda för.

I vissa nyare maskiner är vattenventilen inbyggd i tillgångsslangen och sitter vanligtvis som en klump i änden av slangen där den ansluts till vattenkranen.

Det är normalt inte svårt att byta ut vattenventilen på tvättmaskiner. Ventilen sitter vanligtvis högst upp på maskinen där tillgångsslangen är monterad.

Universella vattenventiler

Universalventiler kan i många fall ersätta standardventiler i tvättmaskiner. Om den befintliga ventilen har en flödesbegränsare kan den ofta köpas separat.

Kontrollera din apparat och se till att du kan utföra utbytet själv innan du köper reservdelar.